Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Riešenia

Čo robiť, keď kvôli výškam nie je možné použiť klasický poter?
(Rýchlo zrelý tenký poter)

Táto samorozlievacia, vláknami zosilnená cementová hmota s malým obsahom emisií, je určená na vyrovnávanie a nivelizovanie menších nerovností a vyplnenie podkladu v hrúbke vrstvy od 2 mm. Ide o ideálnu kombináciu medzi úsporným vyrovnaním, všestranným použitím, najlepšími spracovateľskými vlastnosťami a malým pnutím pri tuhnutí i pri veľkých hrúbkach vrstvy.
Je to prášková, zušľachtená suchá malta so špeciálne hrubozrnnou čiarou zrnitosti. Po rozmiešaní s vodou vytvára hydraulicky vytvrdzujúcu tekutú hmotu s vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami.

Vlastnosti:

 • Obsahujúca vlákna
 • Rýchlo tvrdnúca
 • Výborne tekutá a čerpateľná
 • S veľmi malým pnutím
 • Skoro zrelá na kladenie
 • Dobre savá
 • Vysoká pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe
 • GISCODE ZP1 / nízky obsah chrómanov
 • EMICODE EC 1 R / veľmi malý obsah emisií

Použitie:

 • Zhotovenie silnovrstvých rovných plôch pre textilné a elastické podlahoviny, ako napr. PVC, CV PVC designové, kaučukové, alebo polyolefinové podlahoviny a linoleum
 • Stierkovanie pred kladením keramických obkladov a obkladov z prírodného kameňa
 • Cementové a kalciumsulfátové potery, betón, terazzo, potery z liateho asfaltu
 • staré podklady s pevne prídržnými zvyškami lepidiel a stierkovacích hmôt
 • Normálne namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch
 • Teplovodné podlahové kúrenie
 • Podlahové vyhrievanie s elektrickými plošnými vykurovacími vodičmi
 • Namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529

Ukážka aplikácie:

Prebrúsením podkladu brúskou Wolff odstránime nečistoty a následne dôkladne vysajeme priemyselným vysávačom. Takto pripravený podklad napenetrujeme vhodnou penetráciou UZIN (podľa typu podkladu, pri hrúbkach tenkého poteru nad 10 mm použijeme epoxidovú penetráciu UZIN PE 480 a presypeme kremičitým pieskom frakcie 0,3 – 0,8.

Na všetky dotknuté stavebné časti ako steny, stĺpy, podesty, trubky a pod. nalepíme okrajovú dilatačnú pásku UZIN Randdämstreife. Poterovú zmes UZIN NC 196 New miešame v správnom pomere s vodou podľa technického listu (5 – 5,5 l na 25 kg) a aplikujeme v požadovanej hrúbke.

Tabuľka spotreby
Hrúbka vrstvy Spotreba 25 kg vrece stačí na cca
4 mm
7,2 kg/m² 3,5 m²
10 mm 18,0 kg/m² 1,4 m²
20 mm 36,0 kg/m² 0,7 m²