Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Pojmy

Potreba podložiek a ich funkcie

Potreba a použitie podložiek v skladbe podláh závisí okrem samotných nárokov podlahy najmä od vlastností, ktoré od danej podlahy požadujeme. Zlepšenie parametrov zabezpečuje ich zloženie, hrúbka a spôsob položenia. Taktiež je veľmi dôležité ich umiestnenie vzhľadom k povrchovej úprave – nášľapnej vrstve v celkovej skladbe podlahy.

Základné rozdelenie obsahuje norma STN 74 4505, kde je podložka definovaná ako samostatne ukladaný výrobok s funkciou:

 • vyrovnávacou
 • roznášacou
 • rozpernou
 • tesniacou
 • izolačnou
 • šmykovou a pod.

Príklady podložiek UZIN

Najčastejšie vyžadované vlastnosti od podložiek v podlahách sú najmä:

 1. Zvukový útlm – vyžaduje sa pri podlahách, kde potrebujeme zabrániť šíreniu kročajového hluku a nárazov. Tieto parametre zabezpečuje vloženie akusticky odlišnej vrstvy od ostatných. Aktuálne sa jedná o najčastejšie využitie pri rekonštrukcií podláh.(UZIN Multimoll® SoftSonic, UZIN RR 181, UZIN RR 183, UZIN RR 188, UZIN RR 189)
 2. Tepelná izolácia – dodáva sa do podláh pre zabezpečenie komfortu (UZIN RR 181, UZIN RR 183, UZIN RR 188, UZIN RR 189 Plus (B1))
 3. Separácia – oddeľuje podlahovinu od podkladu napr. v prípade znečistenia podkladu (UZIN RR 185)
 4. Prenášanie napätí – vytvára medzivrstvu so špeciálnymi, najčastejšie ťahovými vlastnosťami (UZIN Multimoll® Vlies, UZIN Multimoll® SoftSonic)
 5. Zastabilizovanie podlahoviny – zamedzuje pohybu podlahoviny (UZIN RR 183 Stabisoft, UZIN RR 185, UZIN RR 186 Stabiflex, UZIN RR 187)
 6. Parotesnosť – zamedzuje prenikaniu vlhkosti a jej deštrukčným účinkom (UZIN RR 185)
 7. Vodotesnosť – zamedzuje prístupu vody
 8. Nehorľavosť – obsahuje prísady na spomalenie horenia - protipožiarne vlastnosti (UZIN RR 189 B1)

Okrem spomínaných vlastností zlepšujú vlastnosti podkladu a predlžujú životnosť nášľapnej vrstvy (napr. lepenie kobercov anglickým spôsobom – až o 40%). Často spĺňajú viacero vlastností súčasne. Aplikujú sa ako voľne kladené a lepené. Niektoré typy sú od výroby jednostranne opatrené lepidlom s možnosťou neskoršej demontáže.
Pre maximálne využitie potenciálu je potrebný presný výber typu podložky. Je nutné si dobre rozmyslieť a zamerať sa na získanie požadovaných vlastností a zvolený typ podlahoviny. Taktiež je potrebné dodržať všetky zásady dané výrobcom, nenahradzovať kvalitné výrobky lacnými a nezabúdať že ich životnosť je závislá na podklade. Často sa potom stáva, že v priebehu pár rokov podložka zdegraduje, respektíve zdeformuje sa a stráca svoju funkciu. Následné opravy často prevyšujú prvotnú investíciu.