Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Pojmy

Podlaha, základné pojmy

(definície podľa STN 74 4505 - Podlahy)

Podlaha – súhrn podlahových vrstiev uložených na nosnom podklade, vrátane zabudovaných kompletizačných prvkov, dilatačných a pracovných špár, ktoré spoločne zaisťujú požadované funkčné vlastnosti konštrukcie.

Podklad – obecné vyjadrenie pre časť konštrukcie, na ktorú sa niečo ukladá. Používa sa vzťahovo, tj. ako podklad pre podlahu, pre izolačnú, vyrovnávaciu, alebo nášľapnú vrstvu, pod tepelnou, alebo vodotesnou izoláciou a pod.

Plávajúca podlaha – konštrukcia podlahy, v ktorej je nášľapná vyrovnávacia vrstva oddelená od súvisiacich konštrukcií tepelnou, alebo zvukovou izoláciou k obmedzeniu prestupu tepla, alebo hluku.

Podlahová vrstva – funkčná vrstva podlahy tvorená jednou, alebo viacerými vrstvami materiálu. Podľa potreby sú vrstvy prerušované a oddeľované od susedných častí konštrukčnými škárami.

Podlahové vrstvy

Nášľapná vrstva – podlahová vrstva zaisťujúca niektoré dôležité estetické a technické vlastnosti povrchu podlahy, napr.: vzhľad, odolnosť proti opotrebovaniu, proti deformácií, čistiteľnosť.

Vyrovnávacia vrstva – podlahová vrstva odstraňujúca nežiaduce nerovnosti a upravujúca rovinnosť a výšku povrchu podkladu podľa požiadaviek a taktiež slúžiaca ako roznášacia vrstva nad vrstvou izolačnou.

Izolačná vrstva – podlahová vrstva zaisťujúca izoláciu proti:

 • kvapalinám (hydroizolácie),
 • parám (parozábrana),
 • tepelným stratám (tepelná izolácia),
 • hluku (zvuková izolácia),
 • otrasom a pod.

Oddeľovacia vrstva – vrstva zabraňujúca premiestňovaniu hmôt, zlepeniu povrchov, prenášaniu pohybov a namáhaniu, alebo inému nežiaducemu ovplyvneniu susedných vrstiev, za príslušných podmienok použitia. Podľa schopnosti umožniť nezávislé pohyby vrstiev je buď klzká, alebo neklzká.

Spojovacia vrstva – vrstva stabilizujúca prvky susednej vrstvy proti posunom pomocou spojovacích prostriedkov (lepidiel, tmelov, mált, skrutiek, napínacích líšt, a pod.)

Spádová vrstva – vrstva zaisťujúca požadovaný sklon príslušnej časti podlahy

Tesniaca vrstva – vrstva malej hrúbky, obmedzujúca prestup kvapalín, pár a plynov, zaisťujúca tzv. utesnenie

Dlažba – nášľapná vrstva tvorená z kociek, dlaždíc, alebo dosiek uložených v malte, tmele, piesku, na podložkách a pod. Vyznačuje sa vyplnenými, alebo voľnými špárami medzi jednotlivými prvkami a dielcami.

Poter – vrstva zatvrdnutej cementovej, polymércementovej, polymérovej, anhydritovej, alebo inej malty, vytvorená na podklade technológiou potierania a hladenia, prípadne vylievania (liaty poter). Máva funkciu podlahovej vrstvy vyrovnávajúcu, alebo nášľapnú.

Výrobky pre podlahové vrstvy

Podlahovina – špeciálny výrobok pre nášľapnú vrstvu podlahy, ktorý má typické funkčné vlastnosti, požadované od povrchu podlahy. Dodáva sa vo forme podlahových krytín (t.j. pásov, dlaždíc, vlysov a pod.), tvarovaných výrobkov, alebo zhotovovaný na mieste prípravou a vytvrdením príslušných zmesí.

Podložka – samostatne ukladaný výrobok s funkciou:

 • vyrovnávacou,
 • roznášacou,
 • rozpernou,
 • tesniacou,
 • izolačnou,
 • šmykovou a pod.

Prechodový profil – kompletizačný prvok k vytvoreniu prechodu medzi časťami podlahovej vrstvy, oddelenými škárou (dilatačný, tesniaci profil) medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev (ukončovací, spojovací profil), medzi nášľapnou vrstvou a stenou (napr. podlahová lišta a pod.).