Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Pojmy

Stavebné dilatácie, trhliny v poteroch

Dilatácie:

Stavebné konštrukcie sú vystavené rôznym vplyvom a z toho vyplývajúcim rozmerovým zmenám. Medzi najdôležitejšie patria:

  • Zmeny statického zaťaženia, sadanie, otrasy
  • Zmeny vlhkosti, vysychania a tvrdnutia
  • Zmeny teploty

Pre zamedzenie vzniku porúch, resp. minimalizáciu týchto zmien v podklade je potrebné podklad v správnom čase a správnym spôsobom ošetriť pomocou rôznych škár. Delíme ich:

a) Dilatačná škára – je to škára medzi stavebnými prvkami, umožňujúca ich vzájomný posun a rozmerové zmeny. Nie je možné ju pevne uzavrieť. Je riešená v projekte stavby ako konštrukčný prvok a spravidla prechádza celou konštrukciou budovy, najmä pri väčších objektoch. Musí byť priznaná, vyplnená trvalo pružnou hmotou a prekrytá dilatačným prechodovým profilom.

Dilatačná škára prekrytá profilom

Upozornenie: Pri vyplňovaní dilatácií pružnou hmotou treba dať pozor na to, aby nedošlo k jej trojstrannému priľnutiu a následnému porušeniu!

Trojstranné priľnutie tmelu a jeho porušenie (vľavo), neporušená pružná hmota v dilatácií s podložkou (vpravo)
(zdroj: www.asb.sk)

b) Zmrašťovacia škára – je to narezaná škára do hĺbky cca 1/3 hrúbky podlahového poteru vytvorená za účelom zabránenia vzniku nepravidelných zmrašťovacích trhlín. Zhotovuje ju jej dodávateľ tesne po prevedení samotného poteru, pričom jedno pole má byť štvorcového pôdorysu max. 6 x 6 m, resp. max. 40 m².

c) Okrajová škára – tvorí škáru medzi poterom a priľahlým stavebným prvkom. V praxi býva vyplnená okrajovou pružnou izolačnou páskou, ktorá sa orezáva po aplikovaní nivelačnej stierky. Znižuje napätie medzi konštrukciami a zvyšuje vzduchovú nepriezvučnosť.

d) Pracovná škára – robí sa pri prerušení práce, alebo na konci pracovného dňa. Riešenie v poterovom poli je totožné ako pri zmrašťovacej škáre.

Detail rohového styku

Aplikácia okrajovej pásky

Trhliny a praskliny v poteroch

Trhliny a praskliny v potere ovplyvňujú v značnej miere bezchybnú funkciu podkladu, predovšetkým u plávajúceho poteru. Vznikajú vo forme divokých trhlín v dôsledku normálnych zmrašťovacích procesov v priebehu hydratácie. Tiež môžu vznikať v dôsledku sadania stavebnej konštrukcie, či pôsobením tepla, prievanu, alebo mechanického zaťaženia. Všetky trhliny a praskliny musia byť odborne uzavreté, aby mohol poter znovu plniť funkciu monolitickej dosky, roznášajúcej napätie.

Plávajúci poter poškodený trhlinou

Riešenie - Uzatváranie trhlín a zmrašťovacích škár