Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Pojmy

Časté chyby v podklade

1. Trhliny a praskliny

Trhliny a praskliny v potere ovplyvňujú v značnej miere bezchybnú funkciu podkladu, predovšetkým u plávajúceho poteru. Vznikajú vo forme divokých trhlín v dôsledku normálnych zmrašťovacích procesov v priebehu hydratácie. Tiež môžu vznikať v dôsledku sadania stavebnej konštrukcie, či pôsobením tepla, prievanu, alebo mechanického zaťaženia. Všetky trhliny a praskliny musia byť odborne uzavreté, aby mohol poter znovu plniť funkciu monolitickej dosky, roznášajúcej napätie.

Plávajúci poter poškodený trhlinou

Riešenie - Uzatváranie trhlín a zmrašťovacích škár

2. Vysoká pórovitosť a nasiakavosť podkladu

Silno nasiakavé potery zbavujú použité pomocné materiály (stierky, lepidlá) príliš rýchlo potrebnej vody a môžu viesť k zlému, nedokonalému spojeniu s vrstvou podlahovej krytiny. Hlavnými príčinami býva zlá receptúra, nevhodné plnivo, veľmi často neodborná aplikácia.
Prílišná nasiakavosť sa prejavuje v cementových hmotách kráterikmi, trhlinkami, deformáciami, či zlým prilepením podlahovín.

Nerovnomerné rozmiestnenie plniva

Riešenie - Podložky

3. Znečistenie podkladu

Často býva podklad znečistený olejmi, voskom, lakmi, farbami, príp. zvyškami lepidiel, ktoré je nutné odstrániť. Rôzne chemické odstraňovače majú len dočasnú účinnosť, čo sa neskôr prejaví skôr negatívne.
Pokiaľ je podklad znečistený materiálmi ktoré nejdú odbrúsiť, je nutné ho odstrániť a nahradiť novým. Pri oleji treba dať pozor na jeho trvalé vzlínanie!

Na znečistený podklad je možné použiť aj niektorú z podlahárskych podložiek.

Znečistený povrch podkladu a jeho úprava

Riešenie - Podložky

4. Oprava väčších nerovností

Tieto nerovnosti vznikajú napríklad odstránením nekvalitných miest v potere, pri zasekávaní rôznych kanálikov pre vedenia, patria sem aj vyšliapané schodišťové stupne a podobne. Podcenenie tejto činnosti môže mať za následok, že pri nanesení samonivelizačnej stierky rôznej hrúbky dôjde k jej nerovnomernému vyzrievaniu a rôznym napätiam pri vyzrievaní, v dôsledku čoho dochádza často k lokálnym deformáciám podlahovej krytiny.

Riešenie - Opravy dier a výtlkov

5. Chybné výšky podkladu vo vzťahu k ostatným konštrukčným prvkom

Pri sanácií – hlavne po vybúraní priečok, zmene dispozície, nesprávnom zameraní výšok, chybe v projekte, prípadne zlej aplikácií môžu vzniknúť značné rozdiely vo výške podláh v jednotlivých častiach stavby.
Je nutné buď mechanické odstránenie (odbrúsenie, otryskanie, frézovanie) alebo dorovnanie vhodnou stierkovou hmotou.

Riešenie - Dorovnanie vhodnou stierkovou hmotou

6. Vrchné vyplavené vrstvy poterov

Častá chyba je pretvrdenie povrchovej vrstvy nesprávnym zahladením, vrstvy sú náchylné k oddeleniu. Takéto časti poteru je potrebné ošetriť - mechanicky odstrániť (odbrúsiť, otryskať, odfrézovať).

Ďalšie časté príčiny porúch pri kladení podláh

Nedostatočné informácie

V praxi je dôležité poznať podklad a mať o ňom podrobné informácie. Základné informácie získame pomocou vlastných skúšok, ale je potrebné mať dostatok informácií o skladbe a realizácii konkrétneho podkladu (hrúbky poteru v jednotlivých častiach objektu, nábehový diagram pri zabudovanom podlahovom vykurovaní a pod.)

Zlá realizácia

Tento problém sa v dnešnej dobe vyskytuje veľmi často, pretože odborné
podlahárske práce realizujú vlastní pracovníci firiem, ktoré sa venujú primárne iným
prácam (napr. hrubým stavbám) a nie sú odborne zdatní v tejto oblasti. Neodbornou aplikáciou, vyčlenením nedostatočných financií či nedodržaním postupu, ktorý odporúča výrobca, vzniká mnoho problémov, ktoré je nutné následne riešiť. Táto situácia si vyžaduje často zložité zásahy na úkor času a finančných prostriedkov.

Nevhodná klíma v objekte

Optimálne hodnoty udáva väčšinou výrobca. Odporučené 20 °C, rel. vlhkosť 50-70 %.

  Najnižšia požiadavka Ideálny predpoklad
Priestorová teplota cca 18 °C cca 20 °C
Teplota podlahy > 15 °C cca 18 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu < 75 % cca 55 %
Interval výmeny vzduchu - cca 1 x / hod.

Poznámka: Dôležité je zabrániť prievanu v miestnosti a zabezpečiť optimálne vetranie podľa pokynov jednotlivých výrobcov.